Indeklimasikring

Det perfekte udgangspunkt for sikring af det du holder af

Indeklimasikring

Crow indeklimasikring tilbyder sensorer i form af luftkvalitets-, temperatur-, luftfugtigheds-, TVOC gas-, samt radonsensor, der leverer her og nu målinger om indeklimaet i dit hjem i applikationen, således at du altid har en klar visuel information om indeklimaet.

Dette giver mulighed for at regulere hjemmets luftkvalitet, da den indendørs luftkvalitet kan påvirkes af røg og forureningen i form af flygtige organiske forbindelser (TVOC) samt hjemmets byggematerialer og møbler kan i nogle tilfælde også frigive VOC.

Systemet kan udbygges med en eller flere luftkvalitetssensor der kan detektere TVOC gasser som typisk forekommer med aktiviteter i boligen som, afbrænding af stearinlys, madlavning, vådrengøring, eksponering for byggematerialer, maling, luftfugtighedsændring og fordampning af ethanol.

I forbindelse med sikring af hjemmet ved at lukket og låset døre og holde vinduer lukket, kan man utilsigtet indespærre kuldioxid i bygningen. Kedler og andre brændefyrede varmekilder, så som brænde- og pilleovne udleder også kulilte, mens høj luftfugtighed bidrager til dårlig luftkvalitet.

Systemet kan også udbygges med en Radonsensor, der leverer her og nu målinger af radonniveauet i dit hjem. Sensoren måler foruden radon også temperatur og luftfugtighed i dit hjem og giver derved en klar visuel information om de forskellige niveauer

I din mobilapplikation vil du hele tiden få vist den nuværende status samt mulighed for at se historikken af de tidligere målte niveauer. Du vil også kunne modtage alarmer ved kritiske niveauer via push-out beskeder, e-mail og SMSér.

Begge typer af sensorer sikre dig at du opholder dig i et godt indeklima, som har stor betydning for vores velvære, komfort og sundhed, når vi opholder os inden døre.

Se hvilke komponenter du kan få til dit system

Radon sensorer

Crows trådløse RADON sensorer holder hele tiden øje med, om niveauet af radon i dit hjem er acceptabelt, eller om du skal tage de nødvendige forholdsregler for at mindske mængden af radon. Den radioaktive gasart er desværre et problem i mange boliger, nogle mere end andre, og derfor er en RADON sensorer, et godt produkt for alle. 

Crow RADON kan, udover målingen af radon, også måle temperaturen og luftfugtigheden i hjemmet, og fortælle dig om niveauet på disse er sundt, advarende eller direkte usundt.

I Crow Pro App'en kan du hele tiden grafisk følge niveauerne af usunde gasser i dit hjem, samt blive advaret.

Forventes salgsklar slut 2021.   

Luftkvalitetssensor

Trådløs 2-vejs luftkvalitetssensor der giver dig mulighed for at tage kontrol over luftkvaliteten i hjemmet. Indeklimaet påvirkes af røg og flygtige organiske kemikalier (VOC). Hjemmebygningsmaterialer og møbler frigiver muligvis også disse VOC'er. I processen med at forsøge at sikre dit hjem ved at låse døre og holde vinduerne lukkede, kan du utilsigtet forsegle kuldioxid. Ovne og andre trædrevne varmeapparater producerer også kulilte, mens høj luftfugtighed bidrager til dårlig luftkvalitet.

Fugtigheds-, temperatur- og lufttryksenhed

Trådløs fugtigheds-, temperatur- og lufttryksenhed, ideelle løsning til overvågning af fugtighed, temperatur og lufttryk i dit hjem, vinkælder og mere. Indsamlede data vises på de indbyggede LCD-display smat i App'en. Enheden har indbygget alarmfunktion for alle 3 måleenheder.

Systemet kan udvides med flere typer af sensorer til alarm-, trygheds-, tale-, ældre care- samt smarthjemsløsninger SE HELE PROGRAMMET HER